Thursday, 9 April 2015

Bùi Giáng giới thiệu


Thưa,


Tản Đà đã góp phần sáng tạo, đúng hơn là ông đã tái tạo thi phẩm của Bạch Cư Dị cho hồn nhạc Việt lên tiếng dậy dàng. 


Các bạn sẽ có nhiều dịp đối chiếu nguyên tác với dịch phẩm để có một quan niệm chính xác về hồn thơ của hai thi hào hai xứ, biểu chứng hai thời kỳ văn chương toàn thịnh của Việt Nam và Trung Quốc nối liền bằng mười một thế kỷ thâm giao. 


Tôi tin rằng «Trường Hận Ca» của Tản Đà là đỉnh cao nhất của nền thi ca Việt Nam tiền bán thế kỷ XX.

Tài liệu tham khảo

Giảng luận về Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Bùi Giáng.
Bản dịch Vô Danh trích ở tập: Văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê.

Thơ Đường cuốn 2, Trần Trọng San, Nhà xuất bản Bắc Đẩu, Saigon, 1979.
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=KCsccZVCX2M1 comment: